Wewnętrzne Wyciszenie

Zapraszamy Cię na wyjątkowy warsztat Quantum Healing Space: Wewnętrzne wyciszenie (Inner Silencing)

Kilka słów wstępu do tego, czym są Stany Przepływu Życia…

Pewnie co jakiś czas możesz zaobserwować, że niektórzy ludzie są bardziej szczęśliwi niż inni, osiągają łatwiej i więcej sukcesów, są zdrowsi i bez trudu znoszą niepowodzenia i porażki, które w naturalny sposób mogą pojawię się w życiu. W obszarze psychologii wskazuje się na różne przyczyny takiego stanu rzeczy. Popularnym paradygmatem w psychologii jest to, że ci ludzie mieli lepsze dzieciństwo, doświadczyli mniej traum, powstali ze zdrowszego materiału genetycznego, mieli lepszych przyjaciół, mniej traum szkolnych itp. Mamy więc tu dwa czynniki wpływające potencjalnie na nas, czyli geny i środowisko. Jednak w wyniku analizy tego co dzieje się naprawdę w przypadku różnych osób odkryto casus „niezniszczalnych dzieci”.

Zupełnie niespodziewanie badania te udowodniły, że mała grupa dzieci z tej grupy przeżyła dramatyczne dzieciństwo, a jednak mimo to wspaniale się rozwinęła. Istnienie tego fenomenu wywołało ogromną furorę, ponieważ część ludzi wnioskowała z tych danych, że najwyraźniej środowisko wychowania nie ma znaczenia. Oczywiście argumenty te były nierozsądne, tym bardziej, że jedynie niewielka część badanych dzieci należała do tej kategorii. Był to jednak zagadkowy wynik. Można by przypuszczać, że dzieci te miały po prostu szczęście na genowej loterii, ale jeszcze bardziej zaskakujący w tym jest fakt, że, w niektórych przypadkach, część z tych „niezniszczalnych” dzieci nagle przestało takimi być, jako dorośli. Aby to wytłumaczyć konwencjonalne teorie uznały, że musi istnieć wartość progowa dla gromadzenia traum, pewnego rodzaju granica. Jest to słabe wytłumaczenie, jako że wielu z owych dorosłych w tamtym czasie wiodło całkiem dobre życie, w sprzyjających warunkach. A zatem coś się stało? Pytanie tylko co? Być może będziesz na to w stanie odpowiedzieć analizując swoje życie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś chwili, gdy czułeś się zupełnie inaczej niż zwykle i naprawdę wspaniale? Kiedy wszystko wydawało się być wyjątkowe i idealne. Czas zwolnił, jakbyś był znów dzieckiem lub pojawiły się jakieś inne niezwykłe aspekty? Czyż nie byłoby wspaniale żyć w takim stanie każdego dnia? Takie momenty nazywane są „doświadczeniami przepływu”, a gdy trwają długo, mówi się o nich „stany przepływu życia”. Co, jeśli ci niezwykli dorośli czy te „niezniszczalne” dzieci, żyli w tego rodzaju ciągłym doświadczeniu przepływu? Z pewnością byłoby to źródłem ich większej odporności i szczęścia niż ma większość z nas. Jeśli jednak ktoś nie doświadczył takich momentów, łatwo przeoczyć taki sposób podejścia do tego fenomenu.

Badanie ostatnich lat pokazują, że niewielki procent populacji żyje niemal ciągle w stanie przepływu życia. Istnieją pewne jego rodzaje, które mogą pojawiać się spontanicznie; najbardziej znany jest stan „bycia pełnym życia”. Stan ten posiada kilka cech, z których najważniejszą dla tej dyskusji, jest poczucie, że indywidualna przeszłość nie była emocjonalnie traumatyczna. Osoby takie doświadczają teraźniejszości na bazie poczucia wewnętrznego spokoju, wyciszenia, lekkości, które nie ustają podczas doświadczania emocji. Tego rodzaju stan nie powoduje drastycznych zmian w życiu osoby, bez względu na przeszłe lub obecne warunki. Pewnego rodzaju sytuacje mogą go natomiast usunąć tak, jak to miało miejsce w przypadku „niezniszczalnych” dzieci, które utraciły tę cechę.

Kilka lat temu pojawiły się i zaczęły odnosić spektakularne sukcesy „terapie mocy”. „Terapie mocy” spowodowały zmianę w myśleniu o tym, co jest możliwe w obszarze fizycznego i emocjonalnego leczenia, co nie udało się wcześniej humanistycznej ani transpersonalnej psychologii. Narzędzie te były nieprawdopodobnie szybkie, proste i skuteczne, więc ludzie zaczęli kwestionować kulturowe założenia, z powodu oszałamiających osobistych doświadczeń. W ten sposób ludzkość weszła w świat nowych możliwości w zakresie stanów przepływu. Poniżej znajdziesz opis jednego z bardziej uniwersalnych stanów przepływu życia, jakim jest Inner Silencing, czyli Wewnętrzne Wyciszenie.

 

WARSZTATY TRANSFORMACJI Z QUANTUM HEALING SPACE:

Warsztat: ODZYSKIWANIE STANU WEWNĘTRZNEGO WYCISZENIA

Kilka słów wstępu o stanie Wewnętrznego Wyciszenia…

Z pewnością obserwujesz w swoim życiu różne osoby z bliższego i dalszego otoczenia. Być może czasami zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że niektóre z nich nawet w trudnych okolicznościach, gdy życie się z nimi „nie pieści”, wciąż zachowują wewnętrzny spokój. Jeśli dobrze znasz te osoby, to być może zauważasz, że nie jest to tylko postawa na pokaz, a po prostu inny sposób odbierania i reagowania na negatywne bodźce ze świata zewnętrznego. One nie muszą robić nic szczególnego, aby zachowywać się i reagować w ten sposób. Można powiedzieć, że należą oni do tych szczęśliwców, którym dane jest doświadczać stanu Wewnętrznego Wyciszenia w sposób naturalny. Szacuje się, że około 10% populacji ludzkiej ma stan Wewnętrznego Wyciszenia na poziomie powyżej 50%. Przeciętny poziom Wewnętrznego Spokoju u ludzi kształtuje się między 20%, a 40%. Nic zatem dziwnego, że nawet przy dobrych chęciach i twardych postanowieniach trudno jest czasami skutecznie działać mając jednocześnie odpalonych wiele emocji w tle. Osoby, które przeszły przez proces odzyskiwania Stanu Wewnętrznego Wyciszenia za pomocą technologii Quantum Healing Space (QHS) mówią, że nie wyobrażały sobie, jak komfortowe może być ich życie, gdy Stan Wewnętrznego Spokoju sięgnie 100%.

Proces: proces Stanu Wewnętrznego Wyciszenia (Inner Silencing) oddziaływuje na biologiczne mechanizmy na poziomie ludzkiego mózgu. W ciągu 4 dni wykonujecie szereg oddziaływań za pomocą wskazanej procedury permanentnie leczącej uszkodzenia na poziomie komórki macierzystej waszego mózgu. W ten sposób funkcjonowanie waszego umysłu powraca na wyższy niedoświadczany przez Was do tej pory poziom. Dodatkowo przez pierwsze 1,5-2 dni uczycie się leczenia w metodologii QHS, abyś mogli wykonać na sobie proces Wewnętrznego Wyciszenia.

Efekty posiadania stanu Wewnętrznego Wyciszenia:

• Negatywne bodźce ze świata zewnętrznego, gdy się pojawiają, to z reguły pobudzają Cię tylko przez chwilę i na niższym poziomie niż bez stanu Wewnętrznego Wyciszenia.

• Wzrasta „osobista odwaga” – oznacza to, że dzięki temu, że różne bodźce nie uruchamiają w tobie szeregu reakcji emocjonalnych możesz pozwolić sobie na wejście w świat zmian na lepsze o wiele bardziej komfortowo i szybciej. Możesz to zrobić bez heroicznej walki ze sobą.

• Sytuacje, które do tej pory były dla Ciebie wyzwaniem emocjonalnym stają się po prostu sytuacjami neutralnymi lub dużo mniej aktywującymi.

• Permanentnie niezależnie od zdarzeń w twoim życiu zawsze w tle towarzyszy Ci poczucie spokoju i komfortu osobistego.

• Znacząco zmniejsza się twoja reaktywność na jakikolwiek bodźce, dzięki temu zyskuje też na tym twoje otoczenia oraz wzrasta twoja osobista atrakcyjność jako osoby bardziej stabilnej emocjonalnie. Może w końcu zacząć działać w sposób daleko bardziej racjonalny i podejmować właściwsze decyzje.

Inner Silencing (Wewnętrzne Wyciszenie)

Prowadzący: Kinga Duszyńska i Rafał Rosłoniec

Kiedy: kwiecień 2014 (dokładny termin już wkrótce)

Gdzie: Moskwa, Zurich, Warszawa

Zapisy: Organizator w Moskwie (patrz zakładka „Kontakt)

Zapraszamy!

Kinga Duszyńska i Rafał Rosłoniec