Szkoła Terapeutyczna

Zapraszamy Cię na wyjątkowy warsztat Quantum Healing Space: SZKOŁA TERAPEUTYCZNA QUANTUM HEALING SPACE

My – Rafał Rosłowiec i Kinga Duszyńska – zwracamy się do Ciebie z ważną i interesującą informacją. Od 25 lutego do 2 marca 2014 r. po raz pierwszy w Rosji – w Moskwie – przeprowadzimy pierwszy moduł nauki metody „Quantum Healing Space - Mental & Emotional Freedom” (QHS).

Jest to innowacyjne podejście i sposób leczenia, którego twórcami jesteśmy. QHS to wyjątkowy system łączący w sobie leczenie wzorców mentalno-emocjonalnych na poziomie biologicznym (komórki macierzyńskiej mózgu) oraz na poziomie ciała fizycznego. Jednocześnie QHS pozwala osobie powrócić do tzw. Stanów Przepływu (stan pozwalający spokojnie reagować i szybko gasić reakcję na negatywne bodźce zewnętrzne) straconego w okresie prenatalnym, podczas porodu i w trakcie kolejnych etapów życia.

QHS jest systemem terapeutycznym, który nie jest koncepcją ani religijną, ani też duchową, pozwala osiągać szybkie i pożądane cele w obszarze relacji, zdrowia fizycznego i emocjonalnego. System QHS łączy nowe badania z zakresu psychologii, biologii, genetyki, epigenetyki z mniej klasycznymi podejściami. To, co znacząco odróżnia QHS od klasycznych oraz nowoczesnych terapii i coachingu, to jego holistyczność, komfort, szybkie i stabilne rezultaty na całe życie.

Przy osiągnięciu konkretnych rezultatów za pomocą QHS nie występują efekty uboczne takie jak euforia, odrzucenie lub poczucie dyskomfortu. Uzyskane efekty po zastosowaniu QHS są stabilne i towarzyszą do końca życia.

Zastosowanie QHS pozwoli Ci doświadczyć całkiem nowej jakości życia i całkowitej wolności od niechcianych uczuć, ograniczeń i bloków mentalnych. Ponadto QHS jako system pełnowartościowy daje Ci narzędzie skutecznego i szybkiego konstruowania swoich zasobów wewnętrznych, zmiany ograniczających Ciebie przekonań i wykorzystania swoich wartości dla tworzenia odpowiedniego szczęśliwego życia.

Dzięki QHS możesz jak nigdy dotąd skutecznie wyleczyć w sobie jaki i w innych negatywne reakcje emocjonalne, niechciane stany, zachowania, myśli i przekonania.

My – Rafał Rosłowiec i Kinga Duszyńska – jako współtwórcy metody „Life Flow Therapy” (dostęp do wyjątkowych, niezwykłych stanów świadomości, które dają życiu nową lepszą jakość, wzbogacają jego wieloma swoich zalet) oraz terapeuci w szeregu innych podejściach, chcemy zaprosić Cię na szkolenie, podczas którego będziesz mógł skutecznie nauczyć się wykorzystywać metodologię leczenia za pomocą „Quantum Healing Space” tak dla siebie, jak i dla innych.

 

Kluczowymi rezultatami naszego szkolenia dla Ciebie są:

1. Nauczenie się wyjątkowego i niezwykle skutecznego sposobu leczenia wzorców mentalnych i emocjonalnych - Quantum Healing Space - Mental & Emotional Freedom (QHS) w trakcie 9 modułów szkolenia. Przy czym już po pierwszym module będziesz miał okazję praktycznego korzystania z uzyskanej wiedzy.

2. Studiowanie o wiele skuteczniejszymi, szybszymi i rozwiniętymi metodami i technikami leczenia w porównaniu z innymi, które są częścią innowacyjnego systemu QHS. Otrzymasz konkretne narzędzia, techniki, sposoby oddziaływania i wiedzę, które mają niezaprzeczalną przewagę – będziesz mógł wyleczyć o wiele więcej w sobie i innych niż potrafią inni uzdrowiciele, terapeuci i coachowie. To dotyczy zarówno Ciebie, jak i twoich klientów.

3. Uzyskanie maksymalnego efektu z procesu wyleczenia, ponieważ QHS działa tak na poziomie mentalno-emocjonalnych stanów wewnętrznych, jak i na poziomie leczenia ciała fizycznego.

4. Rozwój umiejętności widzenia wewnętrznego, wolnego od zniekształceń i filtrów w wyniku kompleksowego wyleczenia osobistych wzorców i traum. Daje to możliwość skutecznego zdalnego leczenia innych.

5. Możliwość wyleczenia własnych traum i wzorców w różnych osobiście przez ciebie wybranych obszarach życia (np. w relacjach z innymi: relacje w związkach, rodzinie, z rodzicami; z pieniędzmi, obfitością, podejmowaniem decyzji itp.) w trakcie każdego kolejnego modułu naszego szkolenia.

6. Powiększenie przestrzeni wolności osobistej na poziomie mentalnym i emocjonalnym po odbyciu każdego modułu, co pozwala na posiadanie większej ilość wewnętrznych zasobów i tym samym sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

7. Uzyskanie od jednego do kilku wewnętrznych Stanów Przepływu podczas każdego z modułów – Stan Wdzięczności, Stan Wyciszenia Wewnętrznego, Stan Bycia „Tu i Teraz”, Stan Wolności od Pasożytów, Stan Wolności od Wzorców Własnych i Pokoleniowych, Stan Wolności od Depresji, Stan Swojej Drogi Życia i in. Uzyskujesz je permanentnie i towarzyszą one Ci stabilnie w każdej sytuacji i do końca życia.

8. Uzyskanie prestiżowego certyfikatu świadczącego o Twoich umiejętnościach po zakończeniu szkolenia QHS – Mental & Emotional Freedom.

Bądź gotowy na to, że po zakończeniu każdego modułu staniesz się lepszą, o wiele lepszą wersję samego siebie. Sam w sobie dokonasz znaczących zmian, a twoja percepcja świata i ludzi, system przekonań i wartości zmienią się w sposób znaczący i zauważalny. Ważne, byś o tym wiedział. Na szczęście Twoje transformacje w trakcie szkoleń będą dokonywać się krok po kroku, moduł po module, dlatego będą komfortowe, a twoje nowe doświadczanie siebie, świata i ludzi będzie kształtować się stopniowo.

Uzyskasz od nas nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim możliwość prawdziwego wyleczenia siebie na poziomie mentalno-emocjonalnym i fizycznym. To bezpośrednio zacznie oddziaływać na twoje samopoczucie, energię, motywację, zachowania. To oznacza, że będziesz mógł ŻYĆ czerpiąc satysfakcję z każdego dnia i mając zapas zasobów wewnętrznych, dobrych stanów, władając kalrownym widzeniem – bez traum i wzorców negatywnych.

System QHS jest opatentowany przez nas – autorów metody Rafała Rosłońca i Kingę Duszyńską.

 

Zainwestuj swój czas, energię i pieniądze w poznanie wyjątkowego systemu QHS. To doprowadzi Ciebie prawdopodobnie pierwszy raz w życiu do rzeczywistych zmian!

 

PROGRAM PIERWSZEGO MODUŁU "QUANTUM HEALING SPACE – MENTAL & EMOTIONAL FREEDOM"

Długość trwania modułu: 6 dni (10.00-17.00).

Sposób prowadzenia zajęć: wykład, demo, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w parach oraz mniejszych grupach, podsumowania i omówienia ćwiczeń, eksperymenty.

Zastosowanie wiedzy i umiejętności z zajęć:

1. Zastosowania dla samego siebie: szybkie i skuteczne leczenie własnych wzorców, emocji, reakcji na rzeczywistość sposobów myślenia itp. w oparciu w o sprawdzona metodologię Quantum Healing.

2. Zastosowania do terapii i leczenia innych: zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają w bardzo szybki i skuteczny sposób realizować terapię dla swoich klientów osiągając bardzo konkretne i szybkie rezultaty.

Program Modułu Pierwszego:

1. Omówienie metody Quantum Healing – jej możliwości, zakresu działania, zastosowań w przypadku wzorców, traum jak i odzyskiwania naturalnych Stanów Przepływu Życia.

2. Zaprezentowanie konceptu Komórki Macierzystej.

3. Ćwiczenia wprowadzające do samoleczenia metodą Quantum Healing.

4. Wskaźniki pełnego uzdrowienia uszkodzenia na poziomie Komórki Macierzystej.

5. Struktura sesji metodą Quantum Healing.

6. Sposoby radzenia sobie z własnym oporem podczas sesji uzdrawiania.

7. Przedstawienie sposobu leczenia tzw. Nici Traum.

8. Przedstawienie zagadnienia Nici Traum Pokoleniowych i sposobu ich leczenia.

9. Przedstawienie sposobu leczenia większej ilości Nici Traum jednocześnie z uwzględnieniem leczenia genów podprogowych.

10. Ćwiczenia indywidualne i w parach zorientowane na leczenie Nici Traum i wzorców z nimi związanych.

Rezultaty

1. Umiejętność samodzielnego leczenia prostych wzorców opartych na uszkodzeniach związanych z nićmi traum.

2. Umiejętność przeprowadzenia prostej sesji terapeutycznej w metodologii Quantum Healing

3. Umiejętność radzenia sobie z oporem pojawiającym się podczas leczenia.

4. Umiejętność oceny poziomu wyleczenia danego wzorca.

5. Wiedza związana z budową i funkcjonowaniem Komórki Macierzystej.

Język nauczania: polski z tłumaczeniem na rosyjski.

Miejsce przeprowadzenia: Moskwa, Rosja, dokładny adres będzie wskazany przed szkoleniem.

Data przeprowadzenia: 25 lutego — 2 marca 2014 r.

Prowadzący: Rafał Rosłoniec i Kinga Duszyńska

Organizator w Moskwie:

Swietłana Kananychina

Skype: svetlana_kananykhina

e-mail: 5504308@mail.ru

mob. tel. +7 917 5504308