Stany Przepływu Życia - opis

STANY PRZEPŁYWU ŻYCIA W QUANTUM HEALING SPACE

Life Flow States oznacza Stany Przepływu Życia – stany świadomości zwiększające komfort i jakość życia. Są naturalnym darem, przynależnością każdego z nas - jednak zakłócone przez traumy, uszkodzenia na poziomie biologicznym – nie mogą się w pełni wyrazić. Zablokowane Stany Przepływu Życia skutkują naszą nadmierną pobudliwością, brakiem spokoju, nieumiejętnością bycia w pełni obecnym w każdym momencie życia oraz mogą dawać także szereg poważniejszych zaburzeń. Ich odzyskanie z kolei wpływa znacząco na jakość codziennego funkcjonowania – stajemy się w naturalny sposób bardziej obecni, czujemy głębiej wdzięczność, miłość, radość, stajemy się wycieszeni i usatysfakcjonowani. Life Flow States sprawiają, że pełniej wykorzystujemy nasz wewnętrzny potencjał, a także z lekkością jak i prawdziwą przyjemnością doświadczamy każdego dnia. Zmienia się percepcja, zwiększa empatia, pobudza kreatywność. Skutkuje to życiem we „Flow” – w „Przepływie” – życiem pełnym życia w każdym jego aspekcie.

W ramach współpracy z nami nasi klienci w wyniku przeprowadzonych z nami procesów mogą odzyskać szereg Stanów Przepływu Życia i uzyskać wyższy komfort funkcjonowania oraz skuteczności w swoim życiu dopasowany do ich potrzeb oraz uszkodzeń biologicznych koniecznych do uzdrowienia podczas sesji Quantum Healing Space Menatal and Emotional Freedom.

 

Już dziś może zamówić Stan Przepływu Życia dla Siebie – skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów zamówienia, pytań i procedury (patrz zakładka „Kontakt).

 

STUDIA WYBRANYCH PRZYPADKÓW NAZYCH KLIENTÓW

Poniżej znajdziesz opisy pracy z naszymi klientami zawierające opis sytuacji wyjściowej oraz jej rezultaty. W ten sposób możesz w części zapoznać i poczuć możliwości QHS oraz współpracy z nami. Jeśli pojawią Ci się dodatkowe pytanie, możesz się z nami skontaktować telefonicznie oraz emailowo.

Opis 1

Płeć: Mężczyzna

Wiek: 39 lata

Opis sytuacji wyjściowej: Osoba pracująca w środowisku korporacyjnym i poddana ciągłemu codziennemu stresowi. Zgłoszony problem z nadmierną nerwowością objawiającą się fizjologicznie oraz w kontaktach z innymi (gniew, irytacja, pokrzykiwania) oraz brakiem możliwości osiągnięcia spokoju nawet w czasie wolnym od pracy.

Liczba sesji: 8

Rezultaty końcowe: Zrealizowano proces Inner Silencing, którego celem jest osiągnięcie spokoju i równowagi emocjonalne oraz optymalnego reagowania na bodźce zewnętrzne (zminimalizowanie negatywnej reaktywności. Dodatkowo wykonano prac nad szeregiem kluczowych przekonań życiowych bardzo mocno związanych z podbijanie uczucia stresu, presji, braku kompetencji itp. W chwili obecnej nasz klient, jak sam mówi przechodzi najlepszy okres w swoim życiu. Po prostu chodzi do pracy, którą lubi bez stresu. Dodatkowo po wyjściu z pracy po prostu zostawia ją w biurze.

Deklarowany poziom zadowolenia z wyniku sesji: 10 (skala: 0-10)

Opis 2

Płeć: Kobieta

Wiek: 32 lata

Opis sytuacji wyjściowej: Osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą z różną skutecznością. Związane to było z jej stanem wewnętrzny. Oscylowała on w ciągu ostatnich 10 lat między dwoma skrajnościami: manią (stan, w którym czuła, ze wszystko może, ma energię, możliwości i się do działania. Tego rodzaju stan trwał u niej w ciągu między 1-6 miesięcy), a depresją (pojawiała się po stanie podwyższonej aktywności i charakteryzowała się skrajnie obniżonym nastrojem, zerową aktywnością i czasem spędzanym w łóżku i na oglądaniu seriali. W tym okresie zadania związane z działalnością gospodarczą nie były realizowane. Klientka utrzymywała się ze środków finansowych zarobionych w trakcie okresu manii. Epizody depresji pojawiały się regularnie po okresach manii i trwały między 1-6 miesięcy). Klientka trafiła do nas na konsultacje, ponieważ była zmęczona już tym sposobem funkcjonowania oraz była sceptyczna, co do skuteczności farmakologicznych środków zorientowanych na leczenie problemów z obszaru manii i depresji.

Liczba sesji: 12

Rezultaty końcowe: Został zrealizowany proces antydepresyjny oraz zaadresowane uszkodzenia i problemy z nim związane. W jego wyniku wyleczony został cały cykl maniakalno-depresyjny. W chwili obecnej klientka funkcjonuje w stabilny i komfortowy dla siebie sposób. Nie pojawią się ani epizody manii ani depresji. Dodatkowo zostało uleczonych szereg elementów związanych z samooceną, poczuciem własnej wartości i przystosowaniem się do zwykłego funkcjonowania (ponieważ przez ostatnich parę lat nasz klientka znajdował się albo w stanie manii albo depresji).

Deklarowany poziom zadowolenia z wyniku sesji: 10 (skala: 0-10)

Opis 3

Płeć: kobieta

Wiek: 43 lata

Opis sytuacji wyjściowej: ceniona menedżerka jednej ze znanych korporacji międzynarodowych, osiągająca szereg sukcesów w swojej organizacji. Gdy pojawiła się na sesjach u nas zgłaszała dwa rodzaje problemów: (1) poczucie wypalenia zawodowego, niezadowolenia ze swojego życia zarówno osobistego, jak i zawodowego oraz (2) powtarzające się prawie codziennie z wyjątkiem weekendów objawy somatyczne: migreny oraz bóle brzucha. Wykonane badanie medyczne wykluczyły podłoże fizjologiczne wskazanych dolegliwości. Celem klientki było wyleczenie objawów mających swe podłoże w warstwie mentalno-emocjonalnej oraz podniesienie swojego komfortu funkcjonowania w pracy.

Liczba sesji: 14

Rezultaty końcowe: Zrealizowano trzy stany będące elementami pakietu stabilizacyjnego: Inner Silencing, Thankfulness State, Here and Now State. Zmniejszyły one somatyczne objawy klientki oraz poprawiły jej samopoczucie psychiczne. Następnie rozpoczęto pracę oraz leczenie związane z sytuacją zawodową klientki oraz problemami w niej ukrytymi. W jej wyniku klientka postanowiła w perspektywie około 6 miesięcy zakończyć pracę

Deklarowany poziom zadowolenia z wyniku sesji: 10 (skala: 0-10)

Opis 4

Płeć: Mężczyzna

Wiek: 41 lata

Opis sytuacji wyjściowej: Klient prowadził średnio satysfakcjonujące, ale stabilne i bezpieczne życie w jednej z rodzinnych firm. Powtarzalne zadania i obowiązki, powtarzalne przyjemności oraz spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi. Cierpiał na dwie fobie, które nie były specjalnym utrudnieniem w życiu: panicznie bał się os oraz wody. Gdy tylko widział, jakiegokolwiek owada, choćby przypominającego osę uciekł, a na poziomie somatycznym miał wszystkie objawy paniki: przyspieszony oddech i pracę serca, wystrzał adrenaliny do krwi, paraliżująco-ucieczkowy strach. W przypadku wody mógł przebywać na plaży (odczuwał wtedy dyskomfort i lekki strach związany z bliskością obiektu fobii). Jednocześnie wejście dla niego nawet płytkiego zbiornika wodnego lub basenu nie było możliwe, bo od razu pojawiał się atak paniki. Motywacją do rozpoczęcia z nami sesji QHS dla tego klienta było poznanie dziewczyny, którą on traktował jako miłość swojego życia. Podczas jednego spaceru z nią spanikował i zaczął uciekać przed owadem wyglądającym jak osa. Co było dla naszego klienta bardzo zawstydzające i nie chciał tego rodzaju reakcji powtórzyć przyszłości. Dodatkowo jego dziewczyna była fanką wody i odpoczynku na morzem oraz zbiornikami wodnym, co w związku z nadchodzącą porą wiosenno-letnią mogło być dużym problem dla naszego klienta. Zatem jego motywacja do wyleczenia sobie fobii wynikała z wejścia w nowy związek, który go do tego stymulował.

Liczba sesji: 15 (sesje dotyczące fobii (3) wraz z tematami dodatkowymi (12)

Rezultaty końcowe: w trakcie sesji QHS w sposób standardowy zaadresowano dwie wskazane fobie klienta oraz wyleczono standardowe wzorce emocjonalno-mentalne z nimi związane. Rezultaty zostały przetestowane w rzeczywistości zewnętrznej poza sesją. Klient miał za zadanie udać się na basen i obserwować swoje reakcje oraz ich ewentualne pozostałości. Wynik pracy z tą fobią był o tyle spektakularny, że klient odczuwał już za pierwszym razem zerowy poziom związany z byciem na basenie oraz wchodzenie do wody, gdy jej poziom był taki, że mógł swobodnie się przemieszczać stojąc nogami na dnie. Jednocześnie podczas tej bytności zapisał się na indywidualne lekcje pływania, aby czuć się zupełnie swobodnie w trakcie ewentualnych wypadów na basen ze swoją partnerką. Podobne rezultaty zanotowano w przypadku fobii związanej z osami. Jednocześnie podczas sesji klient zgłosił dodatkowe tematy związane z innymi, słabszymi, ale zauważalnymi lękami dnia codziennego (m.in. lęki egzystencjalne) oraz lęki związane z byciem w związku (do tego czasu klient był w kilku związkach, ale żaden z nich nie trwał dłużej nie 3-5 miesięcy). Zrealizowano pracę w zakresie odzyskania dwóch stanów: Inner Silencing oraz Here and Now State oraz wyleczono uszkodzenia związane z lękami egzystencjalnymi oraz poczuciem niższej wartości. W trakcie trwania spotkań na sesjach (był to okres prawie jednego roku) związek naszego klienta się rozwijał w sposób pozytywnym i w kierunku pożądanym przez niego. Żadne reakcji związane z fobią nie powróciły. Sesje kolejne był również poświecone tematom związanymi z rozwojem kariery zawodowej oraz unormowaniem stosunków z rodzina. Zakończono pracę nad nimi w sposób satysfakcjonujący dla klienta.

Deklarowany poziom zadowolenia z wyniku sesji: 10 (skala: 0-10)