Stan Wolności od Uzależnień

STANY PRZEPŁYWU ŻYCIA W QUANTUM HEALING SPACE

STAN WOLNOŚĆ OD UZALEŻNIEŃ

Zacznijmy od prostego pytania: pomyśl przez chwilę i odpowiedz: od czego jesteś uzależniony?

Może pomocny będzie poniższy cytat z nas samych:

„Jeżeli chcesz coś usilnie zmienić w swoim życiu i wciąż nie masz tam rezultatów, to u podstaw tego, z dużym prawdopodobieństwem, leży jakiś rodzaj uzależnienia.”

Rafał Rosłoniec i Kinga Duszyńska

Uzależnienie powszechnie jest kojarzone ze standardowymi nałogami takimi jak: papierosy, alkohol, czy narkotyki. Jednak kategorie uzależnienia dotyczy wszystkich ludzi i obejmuje znacznie szerszą klasę obiektów w przypadku, których możemy mówić o nałogu/uzależnieniu lub jego cechach. Jeżeli dokonasz prostej obserwacji siebie i innych, to zauważysz, że różne typy uzależnień wpływają na nasze życie bezpośrednio motywując nas do działań i zachowań niekoniecznie chcianych lub też nie pozwalając na zmianę naszych niechcianych zachowań i działań w różnych sferach naszego życia. W naturze ludzkiej leży po prostu uzależnienie. Powszechnym jego rodzajem dotykającym właściwie wszystkich jest uzależnienie od emocji. Jeżeli przez chwilę przyjrzysz się sobie wnikliwej to zauważysz, że są emocje lub ich kategorie, do których czujesz często nieświadomy, ale stosunkowo silny lub po prostu silny „pociąg”. Twój mózg spostrzega je w wyniku swojej historii życiowej, jako te, które są potrzebne do przeżycie i bez których nie jest on w stanie istnieć i funkcjonować normalnie. Dlatego na różne sposoby „motywuje” Cię, aby tak działał lub zachowywał się, aby móc je odczuwać. Na przykład: masz nawyk odkładania spraw na później. Być może próbowałeś/próbowałaś walczyć z tym na różne sposoby i wciąż się nic nie zmieniło, choć uważasz na poziomie racjonalnym, że powinno to być bardzo proste. Tylko zwróć uwagę na jedną rzecz. Gdy odkładasz sprawy na potem, to w wyniku tego masz okazję przeżywać określoną emocję lub nawet całą sekwencje emocji, która z punktu widzenia twojego mózgu jest mu potrzebna do przeżycia. Jest to silniejsze niż wszystkie twoje logiczne racjonalne działania, twój mózg po prostu tego pragnie, potrzebuje i musi to dostać za wszelką cenę. Ponieważ żyjemy z tym od zawsze, to często nawet nie zauważamy naszych uzależnień od emocji. A to właśnie one powodują najwięcej zamieszania w naszym życiu. Być może, gdy spojrzysz się na swoje związki zauważysz też pewne prawidłowości. Jeśli są to związki, które nie spełniają twoich oczekiwań, to sprawdź, jakich emocji dostarczali/dostarczają ci w nich twoi partnerzy/partnerki, od których paradoksalnie, ale jesteś uzależniony(a). Zwróć też uwagę, jakich emocji dostarczają Ci twoi koledzy/koleżanki z pracy, dzieci, znajomi itp. Mogą to być stany uczuciowe pozytywne i negatywne, bo my jako ludzie jesteś uzależnieni także o pozytywnych emocji. Ot weźmy choćby stan zakochania. Niektórzy są tak uzależnieni od stanu euforii i ekscytacji w tym obszarze, że z niewiadomych dla siebie względów muszą co chwila wchodzić w nowe relacje, aby przeżywać określone emocje. Weź swoje nawyki żywieniowe – tam też jest cały obszar uzależnień. Gdzie nie spojrzysz się na życie ludzkie, tam będziesz widział uzależnienia. I możesz tu być zupełnie spokojny/spokojna. Bo w uzależnieniach nie ma twojej rzeczywistej odpowiedzialności – one po prostu są i nie można z nimi wygrać w standardowy sposób, czyli siłą woli i dobrymi postanowieniami, że następnym razem będzie inaczej.

Oczywiście z uzależnieniami związany jest zapis na poziomie uszkodzeń w komórce macierzystej mózgu. Zatem pytanie do nas brzmiałoby: czy można szybko i skutecznie wyleczyć każde uzależnienie? Odpowiedź: Tak, można szybko i skutecznie wyleczyć każde uzależnienie. Co więcej, należymy w tej chwili do grona kilku terapeutów na świecie potrafiących wyleczyć każdy lub prawie każdy rodzaj uzależnienia w ciągu minut (rzadziej), godzin lub dni. Proces leczenia danego uzależnienia przebiega dwutorowo: z jednej strony wymagane jest zrobienie odpowiednich Stanów Przepływu Życia przez naszego klienta (zazwyczaj od 2 do 6 w zależności od osoby) , zaś z drugiej strony konieczne są zwykłe sesje terapeutyczne w metodologii QHS. Plan pozyskania wolności od danego uzależnienia jest przedstawiany klientowi po fazie diagnozy (podczas pierwszej sesji QHS).

 

zamów