Stan Wolności od PTSD (PostTraumatic Stress Disorder)

STANY PRZEPŁYWU ŻYCIA W QUANTUM HEALING SPACE

STAN WOLNOŚCI OD PTSD (ZESPOŁU STRESU POURAZOWEGO)

PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), czyli zespół stresu pourazowego rozwija się w wyniku doświadczenia jakiegokolwiek wystarczająco silnego zdarzenia traumatycznego (wojna, gwałt, napad, powódź, niespodziewana śmierć bliskiej osoby, wypadek, namacalne zagrożenie zdrowia lub życia, przemoc itp.) lub po prostu to, co nas spotkało przekroczyło granice naszego przeżywania i poznania. Tego typu zdarzenia może mieć charakter jednostkowy lub powtarzalny. Pozostawia ono w ciele i psychice człowieka wyrazisty zapis, który towarzyszy mu każdego dnia. Ważną rolę aktywującą w PTSD tworzą jakiekolwiek asocjacje związane z tym zdarzenie (miejsca, osoby, czas, okoliczności, pojedyncze bodźce i elementy). Co więcej nie tylko zdarzenia same w sobie, ale przede wszystkim ich interpretacja dokonywana w umyśle danej osoby, jest odpowiedzialna za rodzaj i intensywność reakcji emocjonalnej. W przypadku lęku powstają skojarzenia z niebezpiecznymi sytuacjami, zaś trauma zaburza proces rozróżniania sygnałów bezpiecznych i niebezpiecznych. W rezultacie myślenie osoby z PTSD koncentruje się na zagrożeniu, a lęk traumatyczny jest wzmacniany przez poczucie nieradzenia sobie ze zdarzeniami stresowymi. Typowymi reakcjami pourazowymi w PTSD są: natarczywe pojawianie się wspomnień związanych ze zdarzeniem traumatycznym i jednocześnie ich unikania, zwiększone pobudzenie (emocjonalne, cielesne, mentalne), nadmiernej i wzmożona czujność, trudności w koncentracji uwagi, problemy ze snem, blokowania uczuć). Przeżycie zdarzenia urazowego wpływa przede wszystkim na przekonania dotyczące własnej wartości, bezpieczeństwa, zaufania, kontroli, szacunku i intymności. Częste są wśród osób z PTSD przekonania związane z negatywną oceną przeżytej traumy to np.: "Świat nie jest bezpieczny"; "Nie poradzę sobie z tym"; "Stracę nad sobą kontrolę i oszaleję", co często skutkuje głębokimi i jednocześnie zwykle częściowo nieświadomymi przekonaniami na swój temat: „Zasłużyłem na to”, „Jestem ofiarą”, „Sam to przyciągnąłem” itp.

Jedną z kluczowych cech PTSD jest trwałe unikanie bodźców związanych z traumą. Osoby dotknięte PTSD unikają rozmów na ten temat, nie chcą o tym myśleć, unikają miejsc i czynności, które w jakikolwiek sposób mogłyby im to przypominać. Stąd najczęściej cierpią w samotności. Nie potrafią i nie chcą o tym rozmawiać. Ludzie bliscy nie rozumieją skali ich przeżyć, nie potrafią im pomóc, a osoby te potrzebują rzeczywistego wsparcia.

W Quantum Healing Space już po pierwszej sesji nasz klient odczuje ulgę i zaobserwuje inną reakcję swojego ciała i umysłu. Idąc krok za krokiem QHS leczy zapis w ciele i umyśle, który powstał w wyniku pojawienia się zdarzenia powodującego traumę. Za pomocą oddziaływań na poziomie komórki macierzystej oraz na poziomie ciała leczymy wszelkie powierzchowne skojarzenia związane z urazem, a następnie leczymy przekonanie (często życiowe i bardzo silne), które postały w danej traumatycznej sytuacji. W komfortowy sposób leczony jest zatem cały zapis wydarzenia oraz jego konsekwencji na poziomie mentalno-emocjonalnym. Całość leczenia najczęściej zajmuje od jednej do dziesięciu sesji w zależność od: charakteru zdarzenia urazowego, długości jego trwania, powtarzalności i innych wzorców u danego klienta. Zwracamy pełną i komfortową wolność życia bez zespołu stresu pourazowego.

 

zamów