Stan Wewnętrznej Wolności

STANY PRZEPŁYWU ŻYCIA W QUANTUM HEALING SPACE

STAN WEWNĘTRZNEJ WOLNOŚCI (Inner Freedom State)

Inner Freedom State -Stan Wewnętrznej Wolności. Stan ten związany jest bezpośrednio z niezależnością emocjonalną związaną z innymi osobami. Niweluje on bowiem energetyczne połączenia pomiędzy ludźmi, które zostały zbudowane na bazie traumy. Połączenia te są niekorzystne z bardzo wielu powodów – głównie dlatego, że stwarzają niejako przymus utrzymywania toksycznych relacji opartych na kompatybilnych komplementarnych traumach. Rodzi to niezdrowe, często krzywdzące zależności pomiędzy ludźmi, będących w różnych relacjach – począwszy od koligacji rodzinnych, poprzez przyjacielskie, do zawodowych. Istnienie tych specyficznych energetycznych połączeń jest również narzędziem wspomagającym wywieranie (często niechcianego), wpływu, jak i manipulowania. Posiadanie Freedom State zwiększa świadomość jak i wolność od wpływów i manipulacji.

Niezależnie od tego Inner Freedom State jest stanem świadomości, który niweluje w znacznym stopniu „paplaninę umysłową”, słyszenie głosów zdających się być wokół nas, które jednak nie należą do nas. Słyszenie dużej ilości głosów, w skrajnej formie, jest jednym z objawów schizofrenii.

Inner Freedom State posiada jeszcze jedną, niebywałą zaletę. Uwalnia bowiem od tzw. Bloku Plemiennego, specyficznego rodzaju, konglomeratu traum zależnych od pochodzenia. Każda narodowość, kraj, ma typowe dla siebie obciążenia, ograniczenia, dające się łatwo zauważyć jako wspólne, niejako „łączące” wszystkich członków danej narodowości. Zazwyczaj obciążenia te związane są ze specyficznym rodzajem poczucia skrzywdzenia, niesprawiedliwości, niechęci, marazmu, zawyżonego lub zaniżonego poczucia własnej wartości, buńczuczności itp. Mają one wydźwięk zdecydowanie negatywny, związane są bowiem ze specyficznym rodzajem zła, które w sobie niosą. Nadają one charakterystyczny rys, odmienny dla każdej z narodowości, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Posiadanie Bloku Plemiennego wiąże się ze swego rodzaju ubezwłasnowolnieniem – ma on bowiem tendencję do „rządzenia” nami, naszymi działaniami, reakcjami. Często pozbawieni świadomości, utożsamiamy Blok Plemienny z nami, traktujemy go jako nierozerwalną część nas – co sprawia, że popychani jego mocą odgrywamy na zewnątrz jego rolę, ucieleśniamy jego traumy, która w żaden sposób nie są nami.

Blok Plemienny jest również elementem znacznie blokującym nasz prawdziwy potencjał – broniąc swego statusu quo, nie pozwala nam na pełną ekspansję, realizację pełni potencjału, poprawę jakości życia, przekraczania własnych ograniczeń. Jest on niszczącą, blokującą siłą podszywającą się pod nas.

Nieposiadanie Bloku Plemiennego jest niezwykle uwalniające – znikają ograniczenia wynikające z kompleksu traum wspólnych dla naszych przodków narodu, w którym żyjemy. Daje większą niezależność, wolność w zakresie myślenia oraz działania. Uwalnia nasz potencjał jak i kryjące się w nim zasoby.

 

zamów