Sesje indywidualne

Podczas pracy w podejściu Quantum Healing Space (QHS) – Mental & Emotional Freedom generalnym celem jest osiągnięcie przez klienta takiego stanu metalno-emocjonalnego oraz sposobu funkcjonowania, który to on uzna za satysfakcjonujący oraz komfortowy w danym momencie życia. W QHS zasadą jest uważne śledzenie zmian zachodzących w kliencie oraz ich wzmacnianie w kierunku pożądanym przez niego. Podczas sesji oraz między nimi możliwe są dwa podstawowe tryby działania:

Praca nad konkretnymi celami i/lub problemami klienta - odbywa się podczas sesji indywidualnych z klientem. Przeciętna długość trwania sesji to 1-2,5h w zależności od specyfiki obszaru, na którym jest wykonywana praca. Działania QHS są ukierunkowane na całkowite wyleczenie danego negatywnego wzorca (tzn. emocji, sposobu myślenia lub zachowania) zarówno na poziomie biologicznym, jak na poziomie odczuwanych emocji, prezentowanych zachowań, jak i pojawiających się myśli. Dodatkowo, jeśli klienta przychodzi na sesję z konkretnymi celami (życiowymi, zawodowymi, związkowymi itp.) to podczas niej odbywa się praca w taki sposób, aby klient mógł w sobie usunąć wszelkie przeszkody, który stoją mu na drodze do ich osiągnięcia oraz w maksymalnym stopniu wykorzystać zasoby, które ma w sobie. W zależności od specyficznych celów i/lub problemów naszych klientów całość współpracy ma bardzo różną długość: od 2h do 50h w podziale na sesje odbywające się najczęściej co tydzień lub co dwa tygodnie.

Praca nad odzyskaniem stanów przepływu życia (Life Flow States) – czyli stanami mentalno-emocjonalnymi pozwalającymi zwiększyć komfort funkcjonowaniu w życiu osobistym i zawodowym w określonych obszarach. Są one dostępne każdemu człowiekowi w sposób naturalnym. To, że ludzie ich doświadczają na co dzień tylko w pewnym stopniu lub też wcale jest związane z określonymi biologicznymi uszkodzeniami w komórce macierzystej naszego mózgu. Wyleczenie tych uszkodzeń według ściśle określonej procedury pozwala na pojawienie się w sposób naturalny określonego stanu przepływu. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie pracy z klientami w części przypadków wystarczy odzyskać dany stan przepływu u osoby, aby jej funkcjonowanie zmieniło się w sposób znaczący i spektakularny.

Ważna uwaga: w przypadku pracy nad szczególnie trudnymi i traumatycznymi doświadczeniami w QHS praca odbywa się bez konieczności powtórnego doświadczania traumy przez klienta. W wyniku realizacji procesu QHS podczas sesji dany wzorzec traumy zostaje całkowicie wyleczony na poziomie emocjonalnym, psychicznym oraz zachowaniowym. W zależności od wielkości traumy/problemu i ilości jej powtórzeń w życiu praca nad nią zajmuję od jednej do kilku sesji.

QHS jest czymś daleko bardziej skutecznym niż klasyczne oraz nowoczesne terapie oraz coaching. Prowadząc działania lecznicze na poziomie metalno-zachowaniowo-emocjonalnym oraz biologicznym uzyskujemy konkretne rezultaty w wielu problemach oraz zaburzeniach uznawanych do tej pory za trudne do uzdrowienia lub wręcz nieuleczalne np.: stosowane w psychiatrii leki w większości przypadków tylko wyciszają objawy, aby klient mógł w jakikolwiek sposób funkcjonować w życiu codziennym.

W przypadku każdego klienta diagnozujemy jego przypadek indywidualnie oraz w oparciu o to wskazujemy kolejne możliwe kroki. Klient decyduje o tym, czy chce brać udział kolejnych etapach QHS.

Poniżej znajdziecie Państwo listę problemów, wzorców, objawów, zaburzeń, z którymi przychodzą do nas nasi klienci. Są one przykładami tego, co jest dostępne w QHS i pokazuje jego możliwości.

 • Problemy związane z poczuciem własnej wartości
 • Problemy w relacjach z innymi
 • Problemy związkowe
 • Różne stany subiektywnego dyskomfortu wewnętrznego
 • Problemy z dziećmi
 • Stres i zgeneralizowana nerwowość
 • Kryzysy duchowe
 • Objawy somatyczne (bóle różnego rodzaju oraz inne dolegliwości na poziomie fizycznym)
 • Różne rodzaje stresu pourazowego
 • Depresja
 • Uzależnienia (alkohol, papierowy, narkotyki, internet itp.)
 • Zaburzenia łaknienia (anoreksja, bulimia)
 • Choroby terminalne
 • Bezpłodność
 • Zaburzenia lękowe o różnym podłożu
 • Fobie oraz multifobie
 • Zaburzenia o charakterze kompulsywnym (natrętnym)
 • Zaburzenia związane z dorastaniem nastolatów
 • Głębsze zaburzenia psychiatryczne związane z urojeniami, brakiem kontaktu z otoczeniem oraz innymi trudnościami
 • Inne.

Sposób realizacji sesji QHS

Działamy na terenie całego świata. Klienci miejscowi najczęściej kontakt bezpośredni podczas sesji. Klienci zamiejscowi realizują z nami sesje za pomocą skype’a. W ten sposób możliwa jest współpraca z nami będąc w dowolnym miejscu na świecie i w dowolnej strefie czasowej. Funkcjonujemy właściwie w ciągu całej doby, więc niezależnie od strefy czasowej, w której przebywasz możesz z nami w dogodny dla siebie sposób współpracować. W chwili obecnej działamy z klientami z USA, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Polski oraz Francji.

Jak umówić się na sesję z nami oraz poznać dodatkowe szczegóły?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub na skype (dane w zakładce Kontakt). Odpowiemy w ciągu 24 godzin.