Twórcy metody

AUTORZY METODY QHS

 

Parę słów wstępu

Do tej pory pracowaliśmy z ogromną rzeszą klientów uzyskując bardzo konkretne i satysfakcjonujące wyniki. Działamy z każdym, kto podjął decyzję o chęci rzeczywistej zmiany w swoim życiu. Wśród uczestników naszych szkoleń, czy sesji terapeutycznych są: osoby z różnych branż, różnych stylów życia, menedżerowie, artyści, sportowcy, maklerzy giełdowi, aktorzy, liderzy, coachowie itp. Łączy ich to, że chcą dokonać znaczącej i szybkiej zmiany w swoim życiu.

Z bardzo dużą skutecznością (85%-100%) działamy w obszarach standardowych takich, jak: planowanie kariery, osiąganie celów, niska samoocena itp. oraz obszarach, które wymagają specjalistycznej wiedzy i nieszablonowego, specjalistycznego podejścia jak: uzależnienia (każdego rodzaju), bezpłodność, lęki (o różnym podłożu i przejawiające się w różny sposób), depresja i obniżony nastrój, kryzysy duchowe, zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia itp.), problemy w relacjach z innymi oraz w związkach, dolegliwości fizyczne oraz inne wskazane przez naszych klientów.

Nasze doświadczenie w pracy coachingowej, terapeutycznej oraz szkoleniowej wykorzystujemy dla rozwoju naszych klientów i pozytywnej transformacji jakości ich życia. W każdym roku spędzamy średnio około 3-4 miesięcy na szkoleniach własnych w różnych częściach świata, aby potem zdobytą przez nas wiedzę wdrażać do naszej praktyki coachingowej, terapeutycznej i szkoleniowej. Dzięki odkryciom nowoczesnej technologii i nauki z zakresu neurologii, psychologii, fizyki i biologii są dziś możliwe takie dokonania w zakresie transformacji osobistej i leczenia uszkodzeń na poziomie mentalnym, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe do osiągnięcia.

Po latach uzdrawiania ludzi i wielu badaniach pojawiło się absolutnie nowe podejście do leczenia, terapii, uzdrawiania – Quantum Healing Space – Mental & Emotional Freedom. Podejście to wykorzystuje związek ludzkich wzorców emocjonalnych i mentalnych oraz negatywnych stanów wewnętrznych z biologicznymi uszkodzeniami na poziomie komórki macierzystej w ludzkim mózgu. Dzięki temu możliwe staje się leczenie negatywnych ludzkich stanów wewnętrznych oraz wzorców (emocjonalnych, mentalnych, zachowaniowych) w bardzo szybki i skuteczny sposób (zarówno jeśli jesteś profesjonalnym terapeutą, jak i osobą, które chce po prostu uzdrowić siebie). Jako współtwórcy Life Flow Therapy oraz twórcy Quantum Healing Space Rafał Rosłoniec i Kinga Duszyńska dajemy uczestnikom naszych treningów, seminariów i sesji indywidualnych całą naszą wiedzę oraz umiejętności w celu efektywnego leczenia siebie i innych za pomocą metodologii Quantum Healing Space.

Twórcy Quantum Healing Space


Rafał Rosłoniec jest psychologiem, ma również wykształcenie menedżerskie. Jest twórcą Quantum Healing Space oraz współtwórcą, trenerem oraz zaawansowanym terapeutą LFT (Life Flow Therapy), coachem oraz trenerem CoachU i IMCF Federation, wysoko wykwalifikowanym trenerem NLP (certyfikowanym przez Johna Grinder (twórca NLP), Carmen Bostic St Clair i Michaela Carroll. Jest jedną z niewielu osób na świecie, które potrafi i skutecznie realizuje zdalnie procesy i stany Quantum Healing Space oraz Life Flow States. Pracuje w ten sposób ze zwykłymi klientami, którzy chcą szybki i globalnych zmian, jak i z klientami o głębszym stopniu zaburzenia na poziomie mentalnym i emocjonalnym (na przykład z klasycznymi klientami psychiatrycznymi) i uzyskuje spektakularne rezultaty leczenia. Tysiące ludzi przeszło przez jego ręce podczas ponad 15 lat pracy w czasie warsztatów, treningów, terapii i coachingu. Dzięki użyciu skutecznych technologii leczenia (Quantum Healing Space, Life Flow States, EFT, NLP, Power Therapies, Ericsonian therapy, praca z kryzysami duchowymi, medycyna chińska), narzędzi zmiany osobistej, leczenia mentalnego, emocjonalnego oraz fizycznego, Rafał Rosłoniec osiąga spektakularne rezultaty w znacząco krótszym czasie (od jednej do kilku sesji na określony problem) niż w klasycznym coachingu, terapii, czy podejściu medycznym. Jego klienci należą do różnych środowisk i profesji: menedżerowie, artyści, sportowcy, maklerzy giełdowi, zwykli ludzie, terapeuci, coachowie itp. Dzięki współpracy z nim przekraczają swoje ograniczenia, leczą problemy i sięgają po bardziej komfortowy i lepszy poziom życia i funkcjonowania na co dzień. Rafał i jego przyjaciółka Kinga Duszyńska regularnie rozwijają nowe techniki w zakresie Quantum Healing Space i dzielą się swoją wiedza i praktyką podczas swoich warsztatów dostarczając uczestnikom zestawu bardzo dobrze przetestowanych narzędzi.

 

 

Kinga Duszynska jest twórcą Quantum Healing Space i również współtwórcą oraz zaawansowanym terapeutą LFT (Life Flow Therapy), coachem i terapeutą relacji. Jest także jedną z niewielu osób na świecie, które potrafi i robi zdalnie procesy lecznicze w zakresie Quantum Healing Space i Life Flow States. Pracuje w ten sposób ze wszystkimi rodzajami klientów i osiąga wspaniałe rezultaty. Podczas pracy leczniczej używa metodologii Quantum Healing Space, and Life Flow States w niezwykle spektakularny sposób. Kinga Duszyńska efektywnie leczy życiowe wzorce ludzkie o różnym stopniu złożoności i trudności oraz znaczące zaburzenia mentalno-emocjonalne (depresję, posttraumatic stress disorder, uzależnienia itp.)